Вітаю Вас, Гість

 

Мечниківський навчально-виховний комплекс

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)

Дворічанської районної ради Харківської області

вул. Шкільна, 10, с. Новоєгорівка, 62740, тел./факс 7-42-98

E-mail: mechnykivskyy.nvk@i.ua код ЄДРПОУ 25463847

01.09.2017 №100

Н А К А З

Про організацію методичної роботи у Мечниківському НВК у 2017/2018 навчальному році

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», районної програми «Вчитель», враховуючи підсумки методичної роботи за 2016/2017 н.р. (наказ Мечниківського НВК від 24.05.2017 №51 «Про підсумки проведення методичної роботи у 2016/2017 навчальному році»), наказу відділу освіти, молоді та спорту РДА від 23.08.2017 №174 «Про організацію методичної роботи у Дворічанському районі у 2017/2018 навчальному році», з метою підвищення якості навчально – виховного процесу, створення належних умов для навчально – методичного забезпечення закладів освіти району,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Науково – методичну роботу у навчально-виховному комплексі здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 року №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)».

Протягом року

1.2. Спрямувати методичну роботу у 2017/2018 н.р. на:

 • Реалізацію районної науково – методичної проблеми «Підвищення ефективності роботи та ролі методичних об’єднань у системі неформальної та інформальної освітньої діяльності педагога»;
 • Ефективність навчального процесу на засадах компетентнісного підходу і розкритті механізмів його використання у професійній діяльності педагогів;
 • Підвищення якості навчального процесу, застосування інтерактивних технологій навчання й інноваційних методик, якісного навчально-методичного забезпечення, електронних засобів навчального призначення;
 • Посилення уваги до контрольно-оцінювальної й аналітичної діяльності щодо підготовки та проведення уроків;
 • Організацію системного вивчення рівня викладання предметів із проведенням контрольних зрізів і моніторингу як на шкільному, так і на районному рівнях;
 • Надання адресних конкретних рекомендацій та методичної допомоги вчителям, особливо вчителям початкової школи, 5-9-х класів та молодим учителям;
 • Покращення організації та проведення І – ІІ етапів учнівських олімпіад, створення системи підготовки обдарованих учнів до участі в інтелектуальних змаганнях;
 • Підготовку вчителів та учнів до широкого використання освітнього інформаційного середовища;
 • Удосконалення методичного супроводу підвищення ефективності профільної старшої школи;
 • Посилення виховного спрямування навчального процесу, позакласної роботи з учнями; особливо змісту патріотичного та громадянського виховання.
 • Організацію наступності навчально – виховної роботи між дошкільною та початковою, початковою та базовою школами;
 • Здійснення науково – методичного супроводу викладання спецкурсів, факультативів, предметів за вибором;
 • Організацію роботи з учителями, які викладатимуть у 2017/2018 н.р. за оновленими навчальними програмами;
 • Формування здорового соціально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах, педагогізація батьків дітей та учнів;
 • Посилення національного-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • Удосконалення змісту, форм виховної роботи;
 • Посилення виховного спрямування кожного уроку;
 • Перегляд і заміна неефективних форм виховного впливу.
 • Продовжити роботу в рамках обласного науково- методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий період» та структури методичної роботи з учителями-предметниками.
 • Організувати методичну роботу з різними групами педагогічних працівників за відповідними формами.
 • Вжити заходів щодо підготовки педагогів до переходу початкової та основної школи на новий зміст структури навчання відповідно до вимог Нової української школи.
 • Забезпечити реалізацію заходів регіональних освітніх проектів.
 • Забезпечити підготовку учасників навчально - виховного процесу до проведення Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018
 • Особливу увагу приділити підвищенню професійної компетентності таких професійних груп:

· учителів навчальних предметів, що винесені на ДПА у формі ЗНО;

· учителів початкових класів щодо підготовки до упровадження нового державного стандарту початкової загальноосвітньої освіти;

· учителя німецької мови.

3. Затвердити структуру методичної роботи:

3.1. Методична рада НВК у складі адміністрації та керівників шкільних методоб`єднань:

- гуманітарного циклу (керівник Буравкова О.І.);

- природничо-математичного циклу (керівник Власенко С.І.);

- початкових класів (керівник Смігунова Р.В.);

- класних керівників (керівник Строєва А.В.);

- вихователів різновікових груп (керівник Шепілова Н.М.).

3.2. Шкільні методичні об’єднання.

3.3. Педагогічна виставка – презентація педагогічних ідей та технологій.

3.4. Педагогічні конкурси.

3.5. День методичної допомоги.

3.6. Індивідуальні форми роботи:

- наставництво;

- консультації;

- стажування;

- самоосвіта.

3.7. Семінари – наради.

3.8. Науково – практичні семінари.

4. Визначити методичні дні для організації самоосвіти та успішної роботи районних методичних об’єднань та семінарів:

понеділок вчитель іноземної мови (німецької);

вівторок директор НВК, вчителів російської мови, зарубіжної літератури;

середа вчителів основ здоров'я та фізичної культури, історії, української мови та української літератури, «Православної культури Слобожанщини», вчителів предмету «Захист Вітчизни»;

четвер вчителів географії та економіки, трудового навчання, фізики, інформатики, вчителів художньо-естетичного циклу, мистецтва;

п'ятниця вчителів математики, хімії, біології, заступників директорів з виховної роботи (третя п'ятниця), заступників директорів з навчальної роботи (четверта п'ятниця).

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Богомол О.О.:

5.1. Спрямувати організацію шкільної методичної роботи у відповідності до даного наказу.

5.2. Забезпечити активну участь педагогів у районних методичних заходах, педагогічних конкурсах, сприяти їх теоретичній та практичній підготовці у відповідності до визначеної тематики.

5.3. Забезпечити ефективну діяльність шкільного методичного кабінету у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 року «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)».

5.5. По можливості, надати педпрацівникам методичні дні (п.4) для організації самоосвітнього процесу та участі в інших формах методичної роботи.

5.6. Посилити внутрішкільний контроль з огляду на наявність системи відвідування уроків, якості їх проведення та відстеження ефективності наданих рекомендацій.

5.7. Забезпечувати максимальний фактор впливу кваліфікаційних категорій учителів на результативну ознаку ефективності роботи з обдарованою молоддю і підготовку учнів до ДПА і ЗНО.

5.8. Розглядати на засіданнях педрад, ШМО вчителів-предметників хід впровадження оновлених навчальних програм для 5-9 класів.

5.9. Надати в РМК відділу освіти, молоді та спорту копію наказу «Про організацію та структуру методичної роботи на 2017/2018 н.р.»

До 04 вересня 2017 року

5.10. Надати в РМК відділу освіти, молоді та спорту копію наказу «Про підсумки методичної роботи за 2017/2018 н.р.

До 01 липня 2018 року

6. Вчителям-предметникам:

6.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, результативністю педагогічної праці.

Постійно

6.2. Підвищувати якість і результативність кожного уроку.

Постійно

6.3. Організувати індивідуальну роботу з інтелектуально обдарованими учнями.

Протягом року

6.4. Забезпечити якісну підготовку учнів до участі у міжнародному дослідженні якості освіти PISA.

7. Учителям навчальних предметів, що винесені на ЗНО, спланувати заходи щодо підготовки учнів до складання ЗНО та попередження негативних факторів, що обумовлюють низькі результати ЗНО випускників старшої школи.

До 10.09.2017

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Богомол О.О..

 

 

Директор НВК Єрємєєв О.Є.

 

 

З наказом від 01.09.2017 р. №100 «Про організацію методичної роботи у Мечниківському НВК у 2017/2018 навчальному році» ознайомлені:

 

___________О.О.Богомол

___________О.М.Скрипниченко

___________Ю.В.Смігунова

___________В.О.Комісаров

___________А.В.Строєва

___________Р.В. Смігунова

___________Н.П. Ситник

___________Т.І. Прядка

___________Т.С. Петік

___________Н.І.Москаленко

___________С.І. Власенко

___________О.І. Буравкова

___________М.В Павленко

___________Р.Ф.Овчаренко

___________О.І.Дьомін

 План засідань шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 2017-2018 н.р.

скачати: /plan_zasidan.doc

План засідань шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу 2017-2018 н.р.

скачати: /shmo_gum_17-18.docx

План засідань шкільного методичного об’єднання класних керівників 2018-2019 н.р.

скачати: /1/shmo_2018-2019.docx