Вітаю Вас, Гість

 

Мечниківський навчально-виховний комплекс

(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Дворічанської районної ради Харківської області

вул. Шкільна, 10, с. Новоєгорівка, 62740, тел./факс 7-42-98

E-mail: mechnykivskyy.nvk@i.ua код ЄДРПОУ 25463847

2018 р. №101

Н А К А З

Про організацію методичної роботи у Мечниківському НВК у 2018/2019 навчальному році

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», районної Програми розвитку освіти Дворічанського району на 2018-2022 роки, враховуючи підсумки методичної роботи за 2017/2018 навчальний рік (наказ Мечниківського НВК від 30.05.2018 №63 «Про підсумки проведення методичної роботи у 2017/2018 навчальному році»), наказу відділу освіти, молоді та спорту Дворічанської РДА від 13.09.2018 №195 «Про організацію методичної роботи у Дворічанському районі у 2018/2019 навчальному році», з метою підвищення якості навчально–виховного процесу, створення належних умов для навчально– методичного забезпечення закладів освіти району,

 

НАКАЗУЮ:

1. Науково – методичну роботу у Мечниківському НВК здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 року № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)».

Протягом року

2. Спрямувати методичну роботу у 2018/2019 навчальному році на:

 • Реалізацію районної науково – методичної проблеми «Підвищення ефективності роботи та ролі методичних об’єднань у системі неформальної та інформальної освітньої діяльності педагога»;
 • Вжити заходів щодо підготовки педагогів до переходу початкової та основної школи на новий зміст структури навчання відповідно до вимог Нової української школи;
 • Забезпечити реалізацію заходів регіональних освітніх проектів;
 • Підвищення якості навчального процесу, застосування інтерактивних технологій навчання й інноваційних методик, якісного навчально-методичного забезпечення, електронних засобів навчального призначення;
 • Організацію системного вивчення рівня викладання предметів із проведенням контрольних зрізів і моніторингу на шкільному рівні;
 • Надання адресних конкретних рекомендацій та методичної допомоги вчителю 1-го класу та молодому вихователю;
 • Покращення організації та проведення І етапу та участі у ІІ етапі учнівських олімпіад, створення системи підготовки обдарованих учнів до участі в інтелектуальних змаганнях;
 • Посилення виховного спрямування навчального процесу, позакласної роботи з учнями; особливо змісту патріотичного та громадянського виховання;
 • Організацію наступності навчально–виховної роботи між дошкільною та початковою, початковою та базовою школами;
 • Організацію роботи з учителями, які викладатимуть у 2018/2019 навчальному році за оновленими навчальними програмами;
 • Формування здорового соціально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективах, педагогізація батьків дітей та учнів;
 • Удосконалення змісту, форм виховної роботи; посилення національного-патріотичного виховання дітей та молоді, виховного спрямування кожного уроку;
 • Продовжити роботу в рамках обласного науково-методичного проекту «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий період» та структури методичної роботи з учителями-предметниками.
 • Особливу увагу приділити підвищенню професійної компетентності учителів початкових класів щодо упровадження нового державного стандарту початкової загальноосвітньої освіти.
 1. Затвердити структуру методичної роботи у складі адміністрації та керівників шкільних метоб’єднань:

- гуманітарного циклу (керівник Буравкова О.І.);

- природничо-математичного циклу (керівник Овчаренко Р.Ф.);

- початкових класів (керівник Ситник Н.П.);

- класних керівників (керівник Строєва А.В.);

- вихователів різновікових груп (керівник Коцур Л.В.).

3.1. Шкільні методичні об’єднання.

3.2. Педагогічні конкурси.

3.2. Індивідуальні форми роботи: наставництво, консультації, самоосвіта.

3.3. Семінари – наради;

4. Визначити методичні дні для організації самоосвіти та успішної роботи районних методичних об’єднань та семінарів:

понеділок вчителів іноземної мови (німецької);

вівторок директорів ЗЗСО, вчителів російської мови та зарубіжної літератури;

середа вчителів основ здоров'я та фізичної культури, історії, української мови та української літератури, «Православної культури Слобожанщини»;

четвер вчителів географії, трудового навчання, фізики, інформатики, вчителів художньо-естетичного циклу, мистецтва;

п'ятниця вчителів математики, хімії, біології, заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи (третя п'ятниця), заступників директорів ЗЗСО з навчальної роботи (четверта п'ятниця).

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Богомол О.О.:

5.1. Спрямувати організацію шкільної методичної роботи у відповідності до даного наказу.

5.2. Забезпечити активну участь педагогів у районних методичних заходах, педагогічних конкурсах, сприяти їх теоретичній та практичній підготовці у відповідності до визначеної тематики.

5.3. По можливості, надати педпрацівникам методичні дні (п.10) для організації самоосвітнього процесу та участі в інших формах методичної роботи.

6. Вчителям-предметникам спрямувати діяльність на опанування й реалізацію в навчально-виховній діяльності компетентнісного підходу, ціннісних засад, педагогічного партнерства, принципу дитиноцентризму та загальноосвітніх орієнтирів, визначених концептуальними основами нового стандарту.

2017/2018 навчальний рік

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Богомол О.О.

 

Директор НВК                                                  О.Є.Єрємєєв

 

 

З наказом від 25.09.2018 №101 «Про організацію методичної роботи у Мечниківському НВК у 2018/2019 навчальному році» ознайомлені:

_____________ О.О.Богомол

_____________ А.В.Строєва

_____________ О.М.Скрипниченко

_____________Н.П.Ситник

_____________Т.І.Прядка

_____________Т.С.Петік

_____________Р.В.Смігунова

_____________Н.І.Москаленко

_____________О.І.Буравкова

_____________Ю.В.Трегуб

_____________ М.В.Павленко

_____________О.І.Дьомін

_____________Р.Ф.Овчаренко

_____________В.М.Подольська

_____________Л.В.Коцур

_____________В.О.Комісаров

_____________Н.Ф.Єрємєєва

_____________ А.В.Тіміршина

 

 

План засідань шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу 2018-2019 н.р.

скачати: /2/plan_zasidan_2018-2019.doc

План засідань шкільного методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу 2017-2018 н.р.

скачати: /2/shmo_18-19.docx

План засідань шкільного методичного об’єднання класних керівників 2018-2019 н.р.

скачати: /1/shmo_2018-2019.docx

План засідань шкільного методичного об'єднання початкових класів 2018-2019 н.р.

скачати: /2/grafik_zasidan_shmo.doc

План засідань шкільного методичного об'єднання вихователів різновікових груп 2018-2019 н.р.

скачати: /2/shmo_doshkilne_18-19.doc